MICHELIN XCD2

XCD 2 เป็นยางรถกระบะ แบบใช้งานบรรทุกหนัก ได้รับการยอมรับจากตลาดว่าเป็นสุดยอดยางบรรทุกจริงๆ รถผักส่วนใหญ่ใช้XCD2 ทั้งนั้น

205/75 R14 XCD2
 
225/75 R14 XCD2
 
225/75 R15 XCD2


บริษัท นครยางสองแคว จํากัด

22/2 หมู่ 7 ตําบลวัดจันทร์ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-335211
LINE ID : @mtctire
E-Mail : MTCPHITSANULOK@GMAIL.COM

รูปบริเวณหน้าร้านยาง

กดปุ่มเพื่อสอบถามราคายางและข้อมูลเกี่ยวกับบริการของร้านผ่าน Official Line!

กดปุ่มเพื่อรับชมผลงานที่ผ่านมาและพูดคุยสอบถามกันได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจของเรา

กดปุ่มเพื่อลิงค์โลเคชั่นของร้านทาง Google Map