เบรก

เบรกรถยนต์ TOYOTA

ยี่ห้อ BENDIX

FORTUNER ปี15on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1630.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1590.-

ยี่ห้อ BENDIX

REVO ปี15on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1000.-
ก้ามเบรกหลังราคา1350.-

ยี่ห้อ BENDIX

VIGO ปี04on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1000.-
ก้ามเบรกหลังราคา1450.-

ยี่ห้อ BENDIX

CAMRY ปี12on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 2170.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1500.-

ยี่ห้อ BENDIX

ALTIS ปี13on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1560.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1450.-

ยี่ห้อ BENDIX

VIOS ปี13on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1500.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1450.-

ยี่ห้อ PRIMA

FORTUNER ปี15on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 830.-

ยี่ห้อ PRIMA

REVO ปี15on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 800.-

ยี่ห้อ PRIMA

VIGO ปี04on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 830.-

ยี่ห้อ PRIMA

CAMRY ปี12on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 900.-

ยี่ห้อ PRIMA

ALTIS ปี08on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 750.-

ยี่ห้อ PRIMA

VIOS ปี13on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 650.-

เบรกรถยนต์ HONDA

ยี่ห้อ BENDIX

JAZZ ปี14on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1500.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 600.-

ยี่ห้อ BENDIX

CITY ปี14on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1500.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1400.-

ยี่ห้อ BENDIX

CIVIC ปี16on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1870.-

ยี่ห้อ BENDIX

ACCORD ปี13on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1700.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1640.-

ยี่ห้อ BENDIX

CRV ปี13-16on

ผ้าเบรกหน้า ราคา1700.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1600.-

ยี่ห้อ PRIMA

CITY ปี08-13on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 720.-

ยี่ห้อ PRIMA

CIVIC ปี93on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 720.-

ยี่ห้อ PRIMA

ACCORD ปี08on

ผ้าเบรกหลัง ราคา 650.-

ยี่ห้อ PRIMA

CRV ปี06on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 900.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 650.-

เบรกรถยนต์ NISSAN

ยี่ห้อ BENDIX

NAVARA NP300 ปี14on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1000.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1450.-

ยี่ห้อ BENDIX

MARCH ปี10on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1560.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 850.-

ยี่ห้อ BENDIX

ALMERA ปี11on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1560.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 890.-

ยี่ห้อ BENDIX

XTRAIL ปี14on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1950.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1700.-

ยี่ห้อ PRIMA

NAVARA NP300 ปี14on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 800.-

ยี่ห้อ PRIMA

MARCH ปี10on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 650.-

เบรกรถยนต์ MITSUBUSHI

ยี่ห้อ BENDIX

TRITON ปี15on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1010.-

ยี่ห้อ BENDIX

MIRAGE ปี12on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1320.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 750.-

ยี่ห้อ BENDIX

ATTRAGE ปี13on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1320.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 870.-

ยี่ห้อ BENDIX

PAJERO ปี15on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 2400.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1700.-

ยี่ห้อ PRIMA

TRITON ปี05on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 670.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1000.-

ยี่ห้อ PRIMA

MIRAGE ปี12on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 630.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 580.-

ยี่ห้อ PRIMA

ATTRAGE ปี13on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 630.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 610.-

เบรกรถยนต์ FORD

ยี่ห้อ BENDIX

RANGER ปี14on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1540.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1450.-

ยี่ห้อ BENDIX

FIESTA ปี13on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1400.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 950.-

ยี่ห้อ BENDIX

FOCUS ปี12on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1950.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1850.-

ยี่ห้อ BENDIX

EVEREST ปี15on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 2500.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1950.-

ยี่ห้อ PRIMA

RANGER ปี11on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1000.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1000.-

เบรกรถยนต์ MAZDA

ยี่ห้อ BENDIX

BT50 ปี11on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1540.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1250.-

ยี่ห้อ BENDIX

MAZDA2 ปี14on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1400.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1950.-

ยี่ห้อ BENDIX

MAZDA2 ปี14on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 2250.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1850.-

ยี่ห้อ BENDIX

MAZDA CX5-9 ปี15on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 2500.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1950.-

ยี่ห้อ PRIMA

MAZDA2 ปี10on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 690.-

ยี่ห้อ PRIMA

MAZDA3 ปี04on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 900.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 630.-

ยี่ห้อ PRIMA

BT50 ปี12on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 800.-

เบรกรถยนต์ ISUZU

ยี่ห้อ BENDIX

MU-7 ปี15on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1470.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1400.-

ยี่ห้อ BENDIX

MU-X ปี16on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1470.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1320.-

ยี่ห้อ BENDIX

D-MAX ปี11on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 1470.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1400.-

ยี่ห้อ PRIMA

MU-7 ปี08on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 770.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1000.-

ยี่ห้อ PRIMA

D-MAX ปี08on

ผ้าเบรกหน้า ราคา 770.-
ผ้าเบรกหลัง ราคา 1000.-