โปรโมชั่นน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล

Caltex Delo Sport 10w-30

6 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 950 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง

Caltex Delo Sport 10w-30

1 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 130 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ6ลิตร

Caltex Delo Sport 5w-30

6 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

ราคา 1390 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง

Caltex Delo Sport 5w-30

1 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

ราคา 230 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ6ลิตร

Caltex Delo Sport 15w-40

6 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 950 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง

Caltex Delo Sport 15w-40

1 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 130 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ6ลิตร

น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน

Caltex HAVOLINE 5w-30

4 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 850 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง

Caltex HAVOLINE 5w-30

1 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 230 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ4ลิตร

Caltex HAVOLINE 5w-30

4 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

ราคา 1150 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง

Caltex HAVOLINE 5w-30

1 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

ราคา 320 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง

Caltex HAVOLINE 10w-40

4 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 850 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง

Caltex HAVOLINE 10w-40

1 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 230 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ6ลิตร

น้ำมันเครื่องยนต์แก๊ซNGV/LPG

Caltex HAVOLINE 10w-40

5ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
สำหรับรถติดแก๊ซNGV/LPG

ราคา 1300 บาท
ราคาเปลี่ยนถ่ายพร้อมกรองน้ำมันเครื่อง