น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล

Caltex Delo Sport 10w-30

6 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 1090 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง

Caltex Delo Sport 10w-30

1 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 250 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ6ลิตร

Caltex Delo Sport 5w-30

6 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

ราคา 1590 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง

Caltex Delo Sport 5w-30

1 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

ราคา 350 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ6ลิตร

Caltex Delo Sport 15w-40

6 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 1090 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง

Caltex Delo Sport 15w-40

1 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 250 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ6ลิตร

น้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน

Caltex HAVOLINE 5w-30

4 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 1090 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง

Caltex HAVOLINE 5w-30

1 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 290 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ4ลิตร

Caltex HAVOLINE 5w-30

4 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

ราคา 1490 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง

Caltex HAVOLINE 5w-30

1 ลิตร น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้

ราคา 390 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ4ลิตร

Caltex HAVOLINE 10w-40

4 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 1090 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง

Caltex HAVOLINE 10w-40

1 ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์

ราคา 290 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง
***เมื่อเปลี่ยนครบ4ลิตร

น้ำมันเครื่องยนต์แก๊ซNGV/LPG

Caltex HAVOLINE 10w-40

5ลิตร น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์
สำหรับรถติดแก๊ซNGV/LPG

ราคา 1380 บาท
ฟรี! ค่าแรง+กรองน้ำมันเครื่อง